top of page
Хүнс, хорт хавдрын чиглэлээр их сургуулийн мэргэжилтэн

CV Пилар Лорензо Арес хоол тэжээлийн мэргэжилтэн, хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

pousadadcreal-lorenzo
pousadadcreal-lorenzo
pousadadcreal-lorenzo

ХӨТӨЛБӨР

  • BLOG Alimentación y Prevención

БЛОГ Хоол хүнс ба урьдчилан сэргийлэх

Хоол хүнс, эрүүл мэндийн гарын авлага. UNED. Шинжлэх ухааны факультет

БЛОГ Хоол хүнс ба хорт хавдар

Хоолны дэглэм ба амьдралын хэв маяг

БЛОГ Хоол хүнс ба амьдрал

bottom of page